Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy BSR to dofinansowane szkolenia dla dorosłych prowadzone stacjonarnie i online.
Marta Małecka-Dobrogowska

Operatorem Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji przy Białostockiej Szkole Realnej jest

Fundacja PRO
ul. Mickiewicza 49
Białystok (budynek WSWFiT)

Koordynatorka projektu:
Marta Małecka-Dobrogowska
606 479 951
kontakt.fundacjapro@gmail.com