Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy BSR to dofinansowane szkolenia dla dorosłych prowadzone stacjonarnie i online.

Jesteśmy edukatorami.

Naszą misją jest pozyskiwanie funduszy na bezpłatną i dostępną edukację w naszym regionie. Chcemy uczyć kompetencji przydatnych w realnym życiu. Praktycznych, konkretnych i nowoczesnych.

Dlatego nasz zespół powołał do życia Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Białostockiej Szkole Realnej (wiemy! to długa nazwa! 🙂 ). Dzięki niemu zorganizowaliśmy już dziesiątki bezpłatnych warsztatów i przeszkoliliśmy setki dorosłych szukających rozwoju zawodowego i osobistego. 

W 2021 roku skupiliśmy się na grupie zawodowej, która w pandemii stanęła przed olbrzymimi wyzwaniami – na nauczycielach. Dzielimy się z nimi naszymi doświadczeniami (uczymy online od wielu miesięcy) i udostępniamy narzędzia do podnoszenia konkurencyjności ich ofert edukacyjnych. 

Portal LOWE przy BSR oferuje:

Ofertę bezpłatnych szkoleń stacjonarnych
(w Białymstoku)

Ofertę bezpłatnych szkoleń online w czasie rzeczywistym
(na video chatach)

Katalog internetowych
kursów, szkoleń
i tutoriali video

Program edukacyjny
dla nauczycieli, korepetytorów
i trenerów

Generator ofert edukacyjnych dla pracujących online nauczycieli, korepetytorów i trenerów

LOWE przy BSR powstał w ramach projektu modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II. Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zachęcamy do kontaktu:
kontakt@realna.bialystok.pl
tel. 606 479 951

Jak uczymy online – przykładowa prezentacja trenera: